Շարժիչ

         

 

Շարժիչների սպասարկում

  • Յուղի և զտիչի փոխարինում

Յուրաքանչյուր ավտոարտադրող սահմանում է առավելագույն վազքի սահմանը, որից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել յուղի զտիչի և շարժիչի յուղի փոխարինում: Բոշ Ավտո Սրահի մասնագետները կարող են իրականացնել յուղի և զտիչի մասնագիտացված փոխարինում, ինչպես նաև անպայմանորեն սերվիսի գրքում կկատարեն համապատասխան նշումներ և կիրականացնեն հին յուղի ճիշտ ուտիլիզացիա:

  •  Շարժիչի դիագնոստիկա

Տեխնիկական տեսանկյունից ավտոմեքենաները դառնում են ավելի բարդ, իսկ նրանց սպասարկումն առավել պատասխանատու տեխնիկական սպասարկման կայանների համար: Շարժիչի կառավարման ժամանակակից համակարգերը հսկում են վառելիքի ներարկման գործընթացը էլեկտրոնային սարքավորումների միջոցով` դրանով իսկ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ արտադրողականությունն ու վառելիքի սպառումը խնայողաբար: Նրանց աշխատանքի հստակության մեջ համոզվելու համար Բոշ Ավտո Սերվիսի վառելիքային համակարգի մասնագետները ստուգում են Ձեր ավտոմեքենայի շարժիչը` օգտագործելով նորագույն դիագնոստիկ սարքավորումներ և առաջնորդվելով սեփական մասնագիտական գիտելիքներով:

  • Ատամնավոր շարժափոկերի փոխարինում

Ատամնավոր շարժափոկերի մաշվածությունը վարելու ընթացքում կարող է հանգեցնել շատ լուրջ հետևանքների: Դեֆեկտավոր ատամնավոր շարժափոկերը հաճախ հանդիսանում են շարժիչի լուրջ վնասվածքների պատճառ` ընդհուպ մինչև ամբողջական քայաքայում: Նման հետևանքներից խուսափելու համար լավագույն պաշտպանությունը ատամնավոր շարժափոկի փոխարինումն է: Այդ իսկ պատճառով տրանսպորտային միջոցի արտադրողի կողմից նշված շարժափոկի պարբերաբար փոխարինմանը անհրաժեշտ է մոտենալ մաքսիմալ պատասխանատվությամբ: Բացի այդ ատամնավոր շարժափոկի վիճակը պարբերաբար պետք է ստուգվի մասնագետների կողմից: Բոշ Ավտո Սերվիսի մասնագետները կստուգեն մաշվածության ենթակա ատամնա-շարժափոկային հաղորդման բոլոր մասերը: Իսկ փոխարինման համար Bosch հավաքածուները թույլ կտան կրկին երաշխավորել ատամնավոր շարժափոկերի և լրացուցիչ դետալների` ձգիչ գլանիկի և ձգիչ անվիկների միջոցով հզորության ապահով համաժամանակյա փոխանցում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up